PUGA

Puga Felsefe

Fikirler Değerlerle Somutlaşır

İnsanlar, eşyalar, kelimeler veya onların meydana getirdiği markalar... Hepsi birer anlam taşır. İnsanın bitmeyen anlam arayışında yeşeren her bir hayal kendini güneşe çıkaracak bir yol arar. En iyi hayallerimizi neyin gerçekleştirdiği açıktır: Yaratıcı zihinler, doğru sözler ve hayalle gerçeği buluşturan cesur adımlar. Bir tohumun suya olan ihtiyacı gibi fikirlerin de yaşamak için tutunabileceği değerlere ihtiyacı vardır. Gördüğümüz her somutluk giydirilmiş bir anlamdır. Hayal gücü bilgiden önemlidir diyor Einstein. Ekliyoruz: Bizce bahsi geçen hayaller, strateji, içerik ve tasarımdan bağımsız şeyler olamaz. Bize göre bu hayaller gerçekçi ve gerçekle olan bir iletişimden beslenen, belki dünyayı değiştirmeye aday fikirlerdir. Bunun için nasıl bir insanın önce kendini tanıması gerekiyor ise marka için de aynı yöntem geçerlidir. Hayallerinizi öğreniyor ve mevcut gerçekliğe projeksiyonunu sağlıyoruz. Yola çıktığımızda size hayallerinizi hatırlatmayı, yeni değerler kazanmayı ve faydalı bir büyümeyi hedefliyoruz.

  • .
  • Sosyal Medya
  • WEB
  • Dijital Reklamlar
  • içerik Pazarlama
  • Influencer Marketing

PUGA GERÇEĞİ

İş ortaklarımıza ve bulunduğumuz ekosisteme değer katarak sektör standartlarını ileriye taşımanın, başarıyla birlikte gelen kolektif bir mutluluğun peşindeyiz. Bunun için de markanızın medyada nasıl konumlanacağı üzerine stratejiler geliştirip, bunları sürdürülebilir kılacak planlar hazırlıyoruz.