PUGA

Dinle

Dinleyerek ve anlamak için gerekli tüm verileri bir araya getirerek markaya yaklaşımımızdaki temel değerleri belirliyoruz.

Yorumla

Tüm verileri ve araştırma sonuçlarını mesleki tecrübemizle harmanlıyor ve marka analizini yapıyoruz.

Tasarla

Fikirleri inşa etmekte ilk adımı markamıza özgün bir tasarım çizgisi belirleyerek atıyoruz.

Uygula

Kurduğumuz stratejiyi, doğru zamanda, doğru mecrada, doğru içeriklerle; planlı bir süreç dahilinde uyguluyoruz.

Fark Yarat

Tutarlı ve özgün iletişimle markanın öz varlıklarınızı en iyi şekilde yansıtıyor; esnek bir yaklaşımla değişimi an'ın içinde sürdürerek fark yaratıyoruz.

Sürdür

İyi bir analiz, raporlama ve yenilikçi anlayışın korunmasıyla sürdürülebilirliği gerçekleştiriyoruz.

43

Projects Created

170B+

Budget Management

24

Satisfied Customers

7

Year